Wspieramy polską służbę zdrowia w czasie walki z epidemią COVID-19wtorek, 9 marca 2010

Nowe badania genetyczne autyzmu

„Time” w Top 10 Medical Breakthroughs za rok 2009 umieścił na siódmym miejscu nowe badania dotyczące autyzmu (New Research on Autism).
Według danych z USA (październik 2009) jedno na sto dzieci jest dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Przyczyny tak istotnego wzrostu zachorowań nie są znane (jest kilka hipotez).
W ubiegłym roku naukowcom udało się zidentyfikować jedno z możliwych wyjaśnień genetycznych: zmiany w regionie chromosomu 5, które wydają się odgrywać kluczową rolę w około 15% przypadków autyzmu. Związane są one z kodowaniem białek zaangażowanych w tworzenie połączeń w mózgu.
Różnice takie powstałe w materiale genetycznym są nadzwyczaj powszechne – dotyczą ponad 50% populacji osób zdrowych, natomiast w przypadku osób z autyzmem przyjmują wartość 65%.
Wykorzystano bazę danych DNA ponad 2000 rodzin dotkniętych autyzmem - Genetic Resource Exchange.

Źródło:
„Time”, 08.12.2009 r.
tutaj